Wereldwijde synchrone choreografie

Op zondag 7 oktober 2012 wordt over de hele wereld gezamenlijk een synchrone ‘dans’ opgevoerd. Geinspireerd op de vreemdsoortige bewegingen die onvermijdelijk zijn bij het bekijken van zogeheten ‘augmented reality’ met de techniek van dit moment, de mobiele telefoon, heeft Marjolein Vogels een choreografie gemaakt bestaand uit 33 bewegingen. Terwijl iemand in Amsterdam met zijn mobiel mikt op een kubus die vanuit westelijke richting boven het hoofd naar een oostelijke richting beweegt, maakt iemand in New York of Sydney op dat moment synchroon het zelfde gebaar.

Kunstenaars Sander Veenhof: “Met de augmented reality techniek die ik toepas is de vermenging mogelijk van het digitale met de fysieke ruimte om ons heen. Ik vind het interessant wanneer er ├ęcht sprake is van een relatie tussen die twee domeinen. Als het virtuele daadwerkelijk impact heeft op de gang van zaken in de echte ‘realiteit’.

Zo hoop ik dat ooit het virtuele stoplicht op Terschelling ooit nog eens voor voldoende opstopping op het fietspad gaat leiden zodat het ├ęcht gaat werken. (http://sndrv.nl/oerol2012) Ik plaatste het stoplicht tijdens Oerol zonder overleg met de organisatie. Dat is een zeer prettig aspect van “AR” zoals ik met mijn ongevraagd geplaatste expositie in het MoMA demonstreerde. In het geval van het stoplicht leidde het er vervolgens toe dat ik afgelopen jaar officieel onderdeel van het programma was! Met een voorstelling die het hele eiland bestreek doordat virtuele woorden door de wind werden meegevoerd van west tot oost: http://woordenjutten.nl

Al eerder organiseerde ik een flashmob in de virtuele ruimte. Eigenlijk een soort dubbele flashmob. Op de Dam stond in 2010 een groep mensen in een kring enthousiast via hun telefoon naar een lege ruimte in hun midden te staren alwaar zich een virtuele flashmob voordeed: http://www.sndrv.nl/ARflashmob

Maar liever nog breng ik mensen in beweging. Afgelopen jaar tijdens het NFF ontwikkelde ik in samenwerking met theatermaakster Madeleen Bloemendaal een aantal verhaalroutes door de stad. Al wandelend verschenen er d.m.v de smartphone praatwolkjes boven willekeurige mensen onderweg, die daarmee ongevraagd de hoofdrol speelden: http://www.sndrv.nl/storylines/

De choreografie die op 7 oktober wordt gelanceerd is een project dat meerdere kanten heeft. Het is uiterst abstract en conceptueel. Fysiek gebeurt er weinig zichtbaars, maar als het goed uitpakt gebeurt er op een wereldwijde schaal wel iets bijzonders. Het feit dat iedere ‘danser’ er vrij alleen en onbegrepen bij staat, is ook een verwijzing naar de status van augmented reality op het moment. De techniek blijkt nog steeds vrij onbekend, althans de artistieke toepassing er van. De commercieele toepassingen voor advertenties zijn al wel bekender aan het worden. Maar de kunstwereld begint nu ook langzaam te doorgronden wat de potentie is van deze wereldwijde virtuele ruimte die nauw vervlochtend is geraakt met de voorheen helder te definieeren ‘realiteit’.

INFO IN ENGLISH >