Category Archives: Dutch writings

Internet of Anonymous Things

internet of anonymous things

Over het “Internet of Things” (#IoT) wordt al heel lang euforisch gesproken, al verandert het fenomeen elk decennium van naam. De huidige stand van zaken is dat we afstevenen op een “internet of everything”. Alles met elkaar verbonden, de mens incluis, met data als uniforme taal. Het klinkt alsof er een wereldverbeteraar aan het woord is. En dat geldt eveneens voor de verhalen over de smart cities waarin we in de toekomst zullen leven. Steden die autonoom functioneren en automatisch de juiste beslissingen voor zichzelf en voor ons maken, gevoed door real-time data over de infrastructuur en de data die we zelf ongemerkt en ongevraagd aanleveren. Continue reading

De stad als virtueel podium

Lezing: Congres Podiumkunsten 18 mei 2015

Werkvorm: Praktijkverhalen

Sinds de massale inburgering van de smartphone beleven we de stad met een digitaal oog, met apps als wegwijzer, als restaurantgids of als taxi-besteldienst. Zodra we ergens moeten wachten, staren we naar Facebook. Kunnen we die parallelle wereld ook iets minder functioneel of doelloos maken? Daar kunnen de podiumkunsten een rol in spelen! Met apps die een verhalende beleving bieden, die niet individueel maar tezamen met anderen ervaren kan worden. Heel de stad kan een podium worden zodra dialoogteksten op je smartphone verschijnen en je te midden van virtuele decorstukken staat, die via een augmented reality (AR) app verschijnen. Want met AR kan tegenwoordig veel meer dan een 3D-animatie op een plat vlak laten verschijnen, eindeloos veel meer. Een volledig virtueel festival? Amsterdam-Noord had de primeur. Nieuwe technieken bieden de podiumkunsten opmerkelijke kansen om aansluiting te vinden bij het altijd en overal aanwezige ‘smartphone publiek’ anno nu.

Levert op:

Aan de hand van korte videofragmenten en zonder technisch te worden, licht ik in deze sessie toe wat de mogelijkheden én de succesfactoren zijn bij het produceren van theatrale interactieve ervaringen, waar publiek via de smartphone toegang toe heeft.

Not OK Glass

notokglass.001

Zonder het de wereld te vragen introduceerde Google in 2012 de Google Glass. De wereld reageerde met: “OK glass”. En “take a picture”. Maar er werd ook gemopperd. Iedereen aan de camerabril en één partij die binnenkomende beelden en data analyseert? Is dat niet Big Brother meets Big Data, en dus onwenselijk? Gelukkig dat met een software ingreep Google buitenspel gezet kan worden, en dan blijft er een apparaat over dat nieuwe fascinerende in-your-face formats mogelijk maakt. Want wat kan er niet, zodra de digitale wereld vermengt raakt met de fysieke wereld? De enige vraag die resteert is: wat kan écht niet? Wanneer is het tijd voor “Not OK Glass”?

Beyond Biennale // september 2014

Continue reading

Wereldwijde synchrone choreografie

Op zondag 7 oktober 2012 wordt over de hele wereld gezamenlijk een synchrone ‘dans’ opgevoerd. Geinspireerd op de vreemdsoortige bewegingen die onvermijdelijk zijn bij het bekijken van zogeheten ‘augmented reality’ met de techniek van dit moment, de mobiele telefoon, heeft Marjolein Vogels een choreografie gemaakt bestaand uit 33 bewegingen. Terwijl iemand in Amsterdam met zijn mobiel mikt op een kubus die vanuit westelijke richting boven het hoofd naar een oostelijke richting beweegt, maakt iemand in New York of Sydney op dat moment synchroon het zelfde gebaar.

Kunstenaars Sander Veenhof: “Met de augmented reality techniek die ik toepas is de vermenging mogelijk van het digitale met de fysieke ruimte om ons heen. Ik vind het interessant wanneer er écht sprake is van een relatie tussen die twee domeinen. Als het virtuele daadwerkelijk impact heeft op de gang van zaken in de echte ‘realiteit’.

Zo hoop ik dat ooit het virtuele stoplicht op Terschelling ooit nog eens voor voldoende opstopping op het fietspad gaat leiden zodat het écht gaat werken. (http://sndrv.nl/oerol2012) Ik plaatste het stoplicht tijdens Oerol zonder overleg met de organisatie. Dat is een zeer prettig aspect van “AR” zoals ik met mijn ongevraagd geplaatste expositie in het MoMA demonstreerde. In het geval van het stoplicht leidde het er vervolgens toe dat ik afgelopen jaar officieel onderdeel van het programma was! Met een voorstelling die het hele eiland bestreek doordat virtuele woorden door de wind werden meegevoerd van west tot oost: http://woordenjutten.nl

Al eerder organiseerde ik een flashmob in de virtuele ruimte. Eigenlijk een soort dubbele flashmob. Op de Dam stond in 2010 een groep mensen in een kring enthousiast via hun telefoon naar een lege ruimte in hun midden te staren alwaar zich een virtuele flashmob voordeed: http://www.sndrv.nl/ARflashmob

Maar liever nog breng ik mensen in beweging. Afgelopen jaar tijdens het NFF ontwikkelde ik in samenwerking met theatermaakster Madeleen Bloemendaal een aantal verhaalroutes door de stad. Al wandelend verschenen er d.m.v de smartphone praatwolkjes boven willekeurige mensen onderweg, die daarmee ongevraagd de hoofdrol speelden: http://www.sndrv.nl/storylines/

De choreografie die op 7 oktober wordt gelanceerd is een project dat meerdere kanten heeft. Het is uiterst abstract en conceptueel. Fysiek gebeurt er weinig zichtbaars, maar als het goed uitpakt gebeurt er op een wereldwijde schaal wel iets bijzonders. Het feit dat iedere ‘danser’ er vrij alleen en onbegrepen bij staat, is ook een verwijzing naar de status van augmented reality op het moment. De techniek blijkt nog steeds vrij onbekend, althans de artistieke toepassing er van. De commercieele toepassingen voor advertenties zijn al wel bekender aan het worden. Maar de kunstwereld begint nu ook langzaam te doorgronden wat de potentie is van deze wereldwijde virtuele ruimte die nauw vervlochtend is geraakt met de voorheen helder te definieeren ‘realiteit’.

INFO IN ENGLISH >

Woordenjutten – Oerol 2012

semi-virtuele voorstelling op Oerol 2012

semi-virtuele voorstelling op Oerol 2012

Elke festivaldag worden er honderden persoonlijke woorden de lucht in gestuurd. Ga met je smartphone naar het woordenjut loket op het Westerkeynterrein en geef je woorden mee aan de wind; doe eindelijk die bekentenis of geef lucht aan je hartenwens. Via Augmented Reality op je smartphone kun je jouw woorden zien wegvliegen. En twee maal per dag start de woordenjutter een virtuele expeditie ergens op het eiland op zoek naar alle aangewaaide woorden. Kijk in de festivalkrant en op het Woordenjut loket welk deel van je hart je die dag kunt luchten en wat de tijd- en vertrektijden van de woordenjutexpeditie zijn. Na tien dagen Oerol zal het eiland er een virtueel gevoelslandschap bij hebben, gevormd door alle belevingswerelden van de bezoekers.


OEROL, Terschelling – 16 t/m 24 juni 2012

Weide bij Midsland aan Zee , Terschelling

Weide bij Midsland aan Zee , Terschelling

De Wereld van Witte de With festival 2009

Sander Veenhof i.s.m Showroom MAMA

Sander Veenhof i.s.m Showroom MAMA

“Surveillancecamera’s zijn niet meer weg te denken uit het Rotterdamse straatbeeld. Waar je ook gaat, je wordt gezien. De interactieve interventie ‘de-surveillance’, bij Showroom MAMA, laat je verdwijnen voor het allesziende oog van de beveiligingscamera. Kunstenaar Sander Veenhof maakt het mogelijk je privacy op een speelse manier te heroveren”. (http://festivalwww.nl)

de-surveillance service point

Streetcorner Witte de Withstraat / Hartmansstraat – Rotterdam

The surveillance camera at the corner of Witte de Withstraat / Hartmansstraat in Rotterdam couldn’t handle a specific type of the color blue, a flaw discovered and exploited by Sander Veenhof in the context of the ‘For Security Reasons’ exhibition at Showroom MAMA.

A temporary ‘de-surveillance service point’ on the same streetcorner assisted visitors of the De Wereld van Witte de With festival to disappear from the Rotterdam surveillance camera network. By wearing or holding anything blue, they could become invisible.

Invisible outfits